Vader: Lokke Abe ÙT IT HOUNEN HÙS

(Bruin en Wit) 

N.H.S.B.  2955392  HD-A

Moeder: TILLY BELLE DUCHESSE DE HEDWIGE

(Bruin en Wit)

N.H.S.B.  2981653  HD-A

Vader: ABE FAN IT ROEKEBOSK

(Bruin en Wit)

N.H.S.B.  2735684  HD-A

Moeder: JETJE TEUNTJE ÙT IT HOUNEN HÛS  

(Bruin en Wit)  

N.H.S.B.  2731611  HD-A

Vader: KAIN FENNE V.H.  ZANDHIEM

(Zwart en Wit)

N.H.S.B.  2504258  HD-A

Moeder: VICKY MAATSJE V.D. WATERPLAATS  

(Zwart en Wit) 

N.H.S.B.  2871392  HD-A

Vader: SEPPO V.D. HOUTERD

(Zwart en Wit)

N.H.S.B. 2541477  HD-A

Moeder: DJÛKE KYRA FAN IT DRIUWENDE HÛS

(Zwart en Wit)

N.H.S.B. 2541187  HD-A

Vader: FLEDDER FAN DE MUDDEHOUNEN

(Bruin en Wit)

N.H.S.B.  2548976  HD-A

Moeder: KAMP MINKE TEUNTJE FÂN MEL'S FAMKE

(Zwart en Wit)

N.H.S.B.  2586194  HD-A

Vader: Siebe FAN DE NESSE OLDEKERKE

(Zwart en Wit)

N.H.S.B.  2237038  HD-C

Moeder: FENNA AAGJE V.H. ZANDHIEM

(Bruin en Wit)

N.H.S.B.  2267643  HD-B

Vader: ABE

(Zwart en Wit)

N.H.S.B.  2740657  HD-A

Moeder: AAGJE HERTSJE V.D. WATERPLAATS

N.H.S.B.  2771139  HD-A